Etiket arşivi: Demon daveti

Demonlar

DEMONLAR

“Demon” kelimesi bilinen kadarıyla antik Yunan’ a dayanmaktadır (daimon/daemon). “Tanrı, yüksek güç, rehber ruh” anlamlarına gelmektedir. Latince de ise “ruh” anlamına gelmektedir. Güzel bir anlama sahip bu kelime ibrahimi dinlerin etkisiyle kötücül anlamlara itilmiştir. Tanrılarımıza ait ne varsa kötücül göstermeye çalışan bu hastalıklı dinler manipülasyonlarını tanrılarımızı yansıtan ne varsa üzerinde kullanmaktan geri durmamışlardır.

Demonlar Şeytan’ ın önderliğinde birleşmiş, öğreti adına savaşan tanrılardır. Yüksek enerjili varlıklardır. Aynı zamanda antik pagan tanrılarıdır. Kesinlikle kötücül değillerdir. Demonlar inisiyeliler için rehber,öğretmen ve koruyucudurlar. İnisiyeli satanistleri gözetirler ve aynı birer ebeveyn gibidirler. İletişim için ritüel yapmasa bile, tanrılar inisiyelilerle iletişime geçebilir, bağ kurabilir. Ona ulaşmanız için bir mühür de aktarabilir.

Demonlardan korkulacak hiçbir şey yoktur. İbrahimi dinler ve pilleri tanrılarımızı canavar gibi göstermek için tarih boyunca uğraştılar. Tanrılarımızı aşağılar nitelikte davranan, zorla çağırma seansları düzenleyen majisyenlerse demonları korkunç şekillerde resmetmişlerdir. Onların tanrılarımızı korkunç şekillerde görmeleri yaptıkları saygısızlıktandır. Goetiada anlatılanların bir kısmı saçmalıktır. Şuan bile en alakasız korku filmlerinde çoğu insanca bilinmeyen demonların isimlerini dahi kasten kullandıklarını da görebilirsiniz. Bu bilinçli bir karalama kampanyasıdır.

TANRILARLA İLETİŞİM

İnisiyeliler Şeytan’ ın ve tanrıların enerji etki alanına girdikçe onların da dikkatini çekerler. Şeytan’ ın etki alanında olmak bir yandan da öğretiyle ilgili alakalı ve tutkulu olmakla olur. Düşünceleriniz, hisleriniz hepsi birer enerjisel etki yaratır. Sizin öğretiye olan bağınız sizi tanrılara da yakınlaştıracaktır.

Davet edeceğiniz demon hakkında araştırma yapın. Neden çağırdığınıza karar verin, düşünün. Altarınızı veya ritüel ortamını o demonu sembol eden veya size onu hatırlatan nesnelerle süsleyebilirsiniz. Çağıracağınız demon’ ın mührünü çizin veya çıktı alın. Mumlar (kırmızı-siyah-mavi renkleri kullanılabilir.) ve tütsünüz ritüel ortamınızda olsun. Zaman olarak gece yapılması daha uygundur. yoğunlaşmak ilk kez deneyecekler için gece daha kolaydır, yardımcı olur.

Davet etmeyi dilediğiniz demonun mührünü yapabildiğiniz en iyi şekilde imajine edin. Zihninizde mühürü görüntüleştirin. İmajine sırasında mührün hareket ettiğini, parladığını, enerji yaydığını ve bu enerjinin etrafı kapladığını da imajine etmek faydalı olacaktır. Bunu yaparken de demonun ismini sürekli şekilde anın. Sonrasında Şeytan’ a dua edin;

“In nomine Magni Dei Nostri Satanus efendi Şeytan, (demon’ un adı) ile iletişim kurabilmeyi diliyorum. Lütfen davetimin yerine ulaşmasında bana yardımcı ol. İmajine ettiğim mührün sahibi olan tanrı _ yı selamlıyorum ve izninle bir bağ kurmak istiyorum. Ave Satanus Amen”

Duanızı ettikten sonra imajine etmeye ve demonun adını anmaya devam edin. Ritüeli yaptığınızda davet olumluysa telepatik bir bağ olarak başlangıç gösterecektir ve bu bağ ritüel dışında da etkisini gösterecektir. Ritüel sırasında cevap olarak değişik yollarla işaretler alabilirsiniz. Bu kişinin ruhsal gelişmişlik düzeyine göre de değişkenlik göstermektedir.

Ritüel sırasında hissettiklerinizden korkmayın. Güçlü hissedebilirsiniz hatta enerji dolup taşabilir. Yoğun enerjinin fiziksele etkilerini gözlemleyebilirsiniz. Korkacak bir şey olmadığını tekrar bilin. Temel olarak davet ritüeli budur. Tanrılarımız bizlerle olsun

-Rebellion (Path Of Lucifer Baş Kara Rahibi)